dimecres, 16 de novembre de 2011

Taller mediambiental (ECOAUDITORIA A L'AULA)

Gastem molta aigua? Quanta electricitat consumin? Saber-ho ens ajudarà a prendre mesures per disminuir la despesa i tenir cura del medi ambient.Visita a la ciutat romana de Barcino

El dia 19 d'octubre, les classes de 6è, van anar al MUSEU D`HISTÒRIA DE LA CIUTAT i van poder visitar   les muralles i les restes arqueològiques de Barcino que estan sota la Plaça del Rei.

dimarts, 15 de novembre de 2011

QUÈ SÓN ELS RACONS?

Dos dies a la setmana, els alumnes s’agrupen de 6 en 6 per treballar en racons. Les àrees que es treballen són la llengua catalana, matemàtiques, medi i plàstica.
En general tots i totes treballen autònomament, encara que hi algun grup que necessita l’ ajuda del mestre/a pel tipus de treball que s’estigui realitzant en aquell moment: observació, recerca d’informació...


ü Els objectius del treball per racons són:

·       Potenciar l’autonomia dels alumnes
·       Afavorir una bona gestió de propi temps
·       Facilitar les relacions dins el grup
·       Possibilitar diferents formes d’accés al coneixement
·       Educar en la diversitat
·       Potenciar l’interès dels alumnes
·       Facilitar la interdisciplinarietat